روانکاری چیست؟ مهمترین خواص روانکارها

منظور از روانکاری استفاده از روغن و گریس در ماشین آلات و قسمتهای مختلف آنها است تا با کاهش اصطکاک، دفع حرارت و آلودگی از سیستم (در مورد روغن) به افزایش طول عمر مفید دستگاه کمک نماید.

روانکاری استفاده از روغن و گریس در ماشین آلات و قسمتهای آنها است تابه افزایش طول عمر مفید دستگاه کمک نماید.

روغنها از یک قسمت عمده روغن پایه و مواد افزودنی جهت ایجاد و یا ارتقای یک کیفیت خاص در محصول تولید می شوند.

تغییرات گرانروی در برابر تغییرات درجه حرارت، شاخص گرانروی نامیده می شود

روانکاری چیست؟

گرید همان عدد گرانروی SAE است که مهمترین شرط برای انتخاب روغن برای یک کاربرد خاص می باشد

عواملی که باعث مصرف بیش از حد روغن و کم شدن سطح آن می شوند:

کارکردن موتور دو درجه حرارتهای بالا – نشتی در سیستم – چسبندگی و سایش رینگهای پیستون و….

تیره شدن رنگ روغن موتور، علامت تعویض آن نیست

عوامل ایجاد سایش محل نشت سوپاپ در موتورهای گازسوز :

کیفیت گاز طبیعی (سوخت) – خصوصیات طراحی موتور – نسبت هوا به سوخت و….

 

مهمترین خواص روغنهای جعبه دنده های اتوماتیک:

انتقال حرارت – جلوگیری از سایش – روغنکاری مناسب و…..

روغنهای هیدرولیک :به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.

١- روغنهایی که دارای خاصیت جلوگیری از زنگ زدگی و اکسیداسیون هستند

٢- روغنهایی که دارای خاصیت ضدسایش هستند

٣- روغنهایی که دارای شاخص گرانروی بالا و ضدسایش هستند

نمی توان روغن دنده خودرو و روغن دنده صنعتی را به جای هم استفاده نمود

درجه بندی NLGI که از (نیمه مایع، ۰۰۰ تا (جامد) ۶ انجام می گیرد فقط نشاندهنده سفتی و شلی گریس است

 

نکات مهم در نمونه برداری روانکار

 

نمونه برداری از سیستم در حال کار و چرخش – حداقل یک لیتر نمونه به همراه اطلاعاتی نظیر نوع نمونه- نوع دستگاه – زمان کارکرد برداری و …

علت کف کردن روغن آزاد شدن حبابهای هوا در سطح روغن است.

گرانروی، کشش سطحی و همچنین مواد افزودنی موجود در روغن نقص فنی دستگاه، تنگی و فشار و سرعت زیاد نازلهاو….  تأثیر زیادی در کف کردن روغن

 

منظور از روانکاری چیست؟

 

منظور از روانکاری استفاده از روغن و گریس در ماشین آلات و قسمتهای مختلف آنها است تا با کاهش اصطکاک، دفع حرارت و آلودگی از سیستم (در مورد روغن) به افزایش طول عمر مفید دستگاه کمک نماید.

روغن های روانکار از چه ترکیباتی تشکیل می شوند؟

عموماً روغنها از یک قسمت عمده روغن پایه (Bose Oil) و مواد افزودنی (Additive)‌ جهت ایجاد و یا ارتقای یک کیفیت خاص در محصول تولید می شوند.

مواد افزودنی که معمولاً به روغنها اضافه می شوند چه هستند؟

ضد اکسیداسیون- بهبود دهنده شاخص گرانروی – ضدکف – ضدزنگ – پایین آوردنده نقطه ریزش – بازدارنده خوردگی – EP و …

 

منظور از شاخص گرانروی چیست؟

 

تغییرات گرانروی در برابر تغییرات درجه حرارت، شاخص گرانروی نامیده می شود، هر چه شاخص گرانروی یک روغن بیشتر باشد نشان دهنده تغییرات کم گرانروی روغن با تغییرات دما است .

در خصوص روغن های صنعتی و موتور معمولاً شاخص گرانروی بالا نشان دهنده کیفیت خوب محصول می باشد.

مزیت استفاده از روغنهای چند درجه ای (حالتی گرید) نسبت به تک درجه ای (مونوگرید) چیست؟

زمانیکه از روغن چند درجه ای (حالتی گرید مانند ۵۰W20 و ۴۰W 15) استفاده می شود در تمام فصول قابل استفاده است.

در دماهای پایین، موتور به سادگی روشن شده و علاوه بر کاهش مصرف سوخت، آسیب به قطعات متحرک نظیر یاتاقانها به حداقل رسیده و تأثیر بسیار مفیدی بر روی عملکرد و عمر قطعات الکتریکی نظیر استارت و باتری خودرو دارند.