پروژه های انجام شده در حوزه خدمات پرینت سه بعدی

پروژه های انجام شده در حوزه خدمات پرینت سه بعدی

بخشی از پروژه هاي انجام شده توسط شركت

 

ساخت قالب ریخته گری در ابعاد ۵۰ در ۵۰

پرینت سه بعدی

ساخت قالب ریخته گری به قطر ۵۰ سانتی متر

پرینت سه بعدی نمونه اولیه یک قطعه

پرینت سه بعدی مجموعه قطعات با ارتفاع کلی ۳۵ سانتی متر

ساخت احجام فانتزی ، هدایا

ساخت مجسمه نیم تنه در ابعاد واقعی

پرینت سه بعدی قالب اعضای بدن در مقیاس واقعی

پرینت سه بعدی قالب اعضای بدن در مقیاس واقعی

 

پرینت سه بعدی قطعات مستهلک شده

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی جعبه سنسور الکتریکی

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی پروانه خنک کننده

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مدل پروانه پمپ

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مجسمه تمام رنگی

نمونه مدل سه بعدی پروانه پمپ

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی پروانه خنک کننده

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی پروانه خنک کننده

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مدل اولیه چرخ دنده

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مدل ایمپلر

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی بلیدها ایمپلر

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مدل ایمپلر

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مدل نمایشی دندان

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی نقوش هندسی اسلامی

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی ماکت معماری

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی ماکت معماری

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی اسباب بازی

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی ماکت معماری

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی ماکت معماری

 

برچسب ها :

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد