پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی

شهر موصل با پرینتر سه بعدی بازسازی شد

به گفته کالبوت برای اجرای طرح به پنج پرینتر سه بعدی شبیه عنکبوت نیاز است تا روزانه ۳۰ خانه ساخته شود. حدود ۵۵ هزار خانه طی پنج سال در سراسر شهر ساخته خواهد شد.

پرینتر سه بعدی

ساخت سکونتگاه‌ فضایی با پرینتر سه‌ بعدی تا سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۱۴، جمعی از دانشمندان حوزه‌ علوم فضایی به دعوت کریس مَک‌کی، از دانشمندان مرکز پژوهشی اِیمز ناسا، گرد هم آمدند تا پیرامون ساخت سکونتگاه های فضایی بر سطح ماه تبادل نظر کنند. مک‌کی معتقد است ساخت چنین سکونتگاه هایی تا سال ۲۰۲۰ امکان‌ پذیر خواهد شد. چنانچه دانشمندان بتوانند این هدف را محقق کنند، آن وقت ایجاد شرایط زندگی در مریخ آسان تر مهیا خواهد شد.

مهندسی معکوس پرینتر سه بعدی SLS در کشور

یک شرکت ایرانی با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسه صنایع الکترونیک(صحا) اقدام به خرید قطعات برای مهندسی معکوس و ساخت نمونه صنعتی پرینتر سه بعدی با فناوری پرینتر سه بعدی SLS کرده است.