• اصفهان - شهرک صنعتی امیرکبیر - خیابان عطاالملک - فاز 1 - شماره 654
  • 03133878952

ساخت قطعات و تجهیزات استراتژیک صنایع نفت

استفاده از به روزترین چاپگرهای سه بعدی

پیشرو در خدمات فنی مهندسی


فنی و مهندسی

  • اسکن سه بعدی و تهیه مدل سه بعدی از قطعات
  • تهیه نقشه های ساخت
  • تعیین روش ساخت و پوششهای اعمال شده بر قطعه
  • اسکن سه بعدی جهت انجام خدمات کنترل ابعادی
  • ساخت نمونه قطعات با استفاده از پرینترهای سه بعدی


اشتراک گذاری