مهندسی معکوس و کاربرد اسکنرهای غیر تماسی در آن

طیف وسیع اسکنرهای غیر تماسی موجود در بازار، میتوانند بدون هیچگونه تماس فیزیکی با خود قطعه، اطلاعات فیزیکی آنرا در اختیار ما قرار دهند.این اسکنرها از لیزر و یا اشعه نوری و همچنین سنسورهای CCD برای تهیه ابر نقاط در مهندسی معکوس استفاده میکنند.