دستگاه رطوبت گیر فیلامنت پرینتر سه بعدی شرکت PrintDry

این دستگاه مجهز به یک گرم کن جهت گرم نمودن ملایم فیلامنت و آزاد نمودن رطوبت جذب شده توسط آن است و رطوبت آزاد شده توسط یک سیستم تهویه به بیرون از دستگاه فرستاده می شود و این موضوع باعث می گردد تا فیلامنت پرینتر سه بعدی کاملاً برای پرینت سه بعدی آماده گردد. این دستگاه به گونه ای طراحی و ساخته شده است که می توان از آن در هنگام پرینت سه بعدی نمودن نیز استفاده نمود.

ساخت مجسمه پرینتر سه بعدی در پایدار تجهیز پارسیان

در واقع شما دستور میدهید که ایده ای که دارید ساخته شود و پرینتر سه بعدی اطاعت میکند. فکر نمیکنم ساخت یک ماکت به صورت فردی اینقدر لذت بخش باشد. پرینتر های سه بعدی در حال ایجاد انقلابی بزرگ هستند. انقلابی که همه را وابسته ی خود کنند ، یعنی روزی میرسد که اینقدر وابسته به این دستگاه میشید که نداشتن آن برایتان دشوار خواهد بود.