کاربرد پرینترهای سه بعدی در پزشکی و تکنولوژی های جدید

در ادامه مقاله قبل این بار نیز به ذکر چند نمونه دیگر از کاربرد پرینترهای سه بعدی در پزشکی و تکنولوژی های جدید استفاده شده برای دستیابی دانشمندان در دمان بیماری های خاص و یا خلق و ایجاد توانایی های تازه در انسان ، پرداختیم.

کاربرد پرینترهای سه بعدی در پزشکی و رشد روزافزون آن

بعد از پرونده Kaiba Gionfriddo رشد کاربرد پرینترهای سه بعدی در پزشکی باور نکردنی بوده است. در ذیل لیستی از اشیائی که به درستی پرینت شده اند و پتانسیل بالایی در زمینه مراقبت های بهداشتی از خود نشان داده اند ، آورده شده است