پرینترهای سه بعدی در کلاس درس با همکاری سامسونگ و میکربوت

در تلاش برای کمک به جلوگیری از بیکاری جوانان در اروپا و آشنا کردن نسل های جوان تازه به میدان آمده با فناوری های جدید و رو به توسعه دفتر اروپایی شرکت سامسونگ در همکاری با شرکت بزرگ سازنده پرینترهای سه بعدی ، Makerbot ، با پرینترهای سه بعدی مدرن دست به کار شده اند.