ترمیم فک بالایی یک بیمار با پرینتر سه بعدی ، کاربردهای پرینتر سه بعدی در پزشکی

در آخرین خبر از دنیای پرینتر سه بعدی ، معالجه یک بیمار با استفاده از پرینتر سه بعدی انجام شده است.

در آخرین خبر از دنیای پرینتر سه بعدی ، معالجه یک بیمار با استفاده از پرینتر سه بعدی انجام شده است. این بیمار یک مرد ۴۱ ساله بنگلور بود به سرطان مبتلا شده بود.

به گزارش دیلی میل این مرد که بخش های مهمی از فک بالایی (سقف دهان) خود را در اثر سرطان از دست داده بود. در واقع پزشکان مجبور شده بودند تا بخش مهمی از فک او را به علت سرطان جدا کنند و به همین علت او دیگر قادر به خوردن و جویدن غذا بصورت طبیعی نبود.

 

کاربردهای پرینتر سه بعدی در پزشکی

 

برای ترمیم فک بالا(سینوز) و تهیه پروتزجانشین آن ، تهیه یک ماکت از باقیمانده بخشهای جمجمه بروش های سنتی و بدون استفاده از پرینتر سه بعدی تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. پزشکان نخست با استفاده از دستگاه سیتی اسکن و همچنین اسکنرها توانستند نقشه کاملی از جمجمه تهیه کنند.

سپس پزشکان به همراه متخصصان چاپ سه بعدی شرکت  Osteo 3d  توانستند تا با استفاده از یک پرینتر سه بعدی ،  جمجمه بیمار را چاپ کنند و سپس با تشخیص فضای مورد نیاز پروتز، آن را برای این بیماربسازند.

اکنون با استفاده از این پروتز میتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. او اکنون قادر به جویدن و بلع غذاست و مچنین قادر است تا بصورت عادی صحبت کند و لبخند بزند.

برچسب ها :